pic

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha (kg) Hasivo Teplotní funkční
rozsah
(°C)
Min. doba
činnosti (s)
2 CO2 ReAl ST/EN3 566/108/165 7 CO2, 2 kg -30 až +60 6
5 CO2 ReAl ST/EN3 687/140/190 20 CO2, 5 kg -30 až +60 9
pic

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archivech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha (kg) Hasivo Výtlačný prostředek Teplotní funkční
rozsah
(°C)
Min. doba
činnosti (s)
1 Pd ReAl ST/EN3 319/81/73 2,3 ABC, 1 kg DUSÍK -20 až +60 6
2 Pd ReAl ST/EN3 406/105/130 4,1 ABC, 2 kg DUSÍK -20 až +60 9

pic

Přístroj jse určen k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, údřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, zvláště vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha (kg) Hasivo Výtlačný prostředek Teplotní funkční
rozsah
(°C)
Min. doba
činnosti (s)
6 Pd ReAl ST/EN3 512/159/197 9,8 ABC, 6 kg DUSÍK -20 až +60 12
pic

Přístroj jsE určen k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné např. v papírenském a dřevařském průmyslu. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha (kg) Hasivo Výtlačný prostředek Teplotní funkční
rozsah
(°C)
Min. doba
činnosti (s)
9 V ReAl ST/EN3 614/181/209 19 voda + potaš DUSÍK -20 až +60 12

pic

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné např. pro hašení pevných organických látek: dřevo, uhlí, papír, sláma. kapalných látek: benzin, nafta, olej, alkohol, éter, tuky.

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha (kg) Hasivo Výtlačný prostředek Teplotní funkční
rozsah
(°C)
Min. doba
činnosti (s)
OREX S9 625/175/195 14,5 voda + A3F3 vzduch 0 až +60 15
GW - 2X ABF
-
4,05 voda + A3F3 vzduch +5 až +60 6

pic

Autonomní hlásič kouře JB-S01 je navržen pro včasné varování před začínajícími a rozvíjejícími se požáry prostřednictvím detekce kouře.
Nedetekuje teplo, plamen a plyny. Detektory signalizují nebezpečí pomocí vnitřní sirény o hlasitosti 85dB/3m a blikající červené LED diody.
Tato signalizace umožňuje abyste včas zamezili dalšímu šíření požáru, případně opustili budovu.